TECA

The Caravan of the Technological Entrepreneurship is a project co-financed by 

Government of Montenegro - Ministry of Education under the Contract 023-683/2018-90

Durration: 6 Months

Partners: MANT and ZONA 

Summary of the Project (in MNE/SRB/CRO):

Karavan tehnološkog preduzetništva

Projekat je osmišljen kao nastojanje da se odgovori na jedan od ključnih izazova prepoznatih u Strategiji za cjeloživotno preduzetničko obrazovanje 2015-2019, tj. nedovoljno razvijen nivo preduzetničkih znanja, nedostatak preduzetničke inicijative, te nužnosti za većom informisanošću u ovoj oblasti. Opšti cilj je podizanje poslovnih kapaciteta mladih kroz edukaciju u oblasti tehnološkog preduzetništva, odnosno podsticanje kreativnosti pojedinaca za razvoj novog poslovanja i dizajniranja poslovnog modela, kao i osnaživanje preduzetničkih kompetencija i stimulisanje ličnog i timskog razvoja.

Fokus na tehnološko preduzetništvo i nove tehnologije koje su dovele do njegovog razvoja, stavljen je iz razloga što upravo razvoj novih tehnologija otvara brojne nove mogućnosti za razvoj mladih kontinuirano transformišući tržište rada i stvarajući nove prilike. Ono zapravo predstavlja jedan od glavnih načina kojim se novo znanje i tehnologije pretvaraju u ekonomske i društvene koristi. Fokusirano na visokotehnološke servise i proizvode, jedan je od važnih inicijatora napretka pojedinaca, preduzeća, regija i država. 

Projektom je predviđena realizacija sljedećih aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja cilja zacrtanog projektom:

1. Kreiranje i diseminacija odgovarajućeg multimedijalnog i drugog edukativnog materijala u cilju podsticanja edukacije i samoedukacije mladih u oblasti tehnološkog preduzetništva.
2. Održavanje serije jednodnevnih seminara na kojima će učestvovati renomirani predavači iz akademskog i privrednog sektora. Biće održani u tri crnogorska grada (Bijelo Polje, Podgorica, Budva) da bi se ravnopravno obuhvatile različite regije države – sjever, centar i jug. Seminari će takođe predstavljati priliku za umrežavanje mladih ljudi sa aktivnim preduzetnicima, predavačima, ali i međusobno u cilju daljeg razvoja sopstvenih ideja.
3. Kreiranje veb portala posvećenog crnogorskom tehnološkom preduzetništvu i koji će pružiti mogućnost za samoedukaciju pojedinaca. Portal će sadržati obrazovni i promotivni  materijal, vebinare (obuke preko interneta) kao i linkove prema vodećim nacionalnim, regionalnim i svjetskim resursima iz oblasti tehnološkog preduzetništva.
4. Kreiranje internet berze preduzetničkih ideja i ljudskih resursa kao sastavnog dijela veb portala o preduzetništvu, u okviru kojeg će mladi ljudi imati priliku da kroz različite oblike saradnje ostvari bolje povezivanje privatnog sektora i mladih.
5. Kreiranje izvještaja o realizaciji projektnih aktivnosti sa preporukama za Ministarstvo prosvjete koji će poslužiti kao podsticaj za dalje unapređenje oblasti tehnološkog preduzetništva i održivosti opšteg cilja postavljenog projektom.

Kroz realizaciju ovih aktivnosti, projekat će učesnicima na savremen i efikasan način pružiti primjenjiva i konkretna znanja i vještine iz oblasti tehnološkog preduzetništva koja će poslužiti kao vrijedna osnova za razvoj sopstvene preduzetničke ideje. Imajući u vidu da ciljnu grupu prvenstveno čine mladi ljudi, tj. učenici srednjih tehničkih škola i gimnazija, studenti i svršeni studenti – prvenstveno fakulteta prirodnih nauka, nezaposleni mladi ljudi, očekuje se da će realizacija projektnih aktivnosti uticati na njihovo pravovremeno razmišljanje o zapošljavanju i samozapošljavanju, što će omogućiti njihovo uspješno uključivanje na tržište rada po završetku obrazovanja. Porast broja mladih ljudi koji iz formalnog obrazovanja izlaze sa pozitivnijim stavom prema preduzetništvu, vodi ka značajnim promjenama, naročito u pravcu izgradnje osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, što predstavlja jedan od evropskih i crnogorskih strateških ciljeva.

3. Predviđeno trajanje realizacije projekta/programa u mjesecima (rok za realizaciju)  6 mjeseci

Otvorene pozicije (posao)

Prilog I: Projekat „Karavan tehnološkog preduzetništva“

Ljudski resursi

Otvorene pozicije

Uslovi i način konkurisanja

a. Koordinator projekta, na pola radnog vremena, 6 mjeseci
1. Minimalno BSc ekvivalent u ekonomskim, jezičkim i informacionim naukama.
2. Dobro znanje Engleskog jezika.
3. Iskustvo u radu na projektima.
4. Iskustvo u organizovanju dogadjaja.
5. Poznavanje rada na računaru.
6. 1 (jedna) preporuka relevatnih institucija ili pojedinaca.
7. Vozačka dozvola

b. Asistenta na projektu, na pola radnog vremena, 6 mjeseci

1. Minimalno Srednja škola, gimnazija,  ekonomska škola,  informacione nauke itd..
2. Dobro znanje Engleskog jezika.
3. Poznavanje rada na računaru.
4. Vozačka dozvola

c. Način konkurisanja, i potrebna dokumenta

1. CV u EuroPass formatu
2. Motivaciono pismo
3. Pismo preporuke za poziciju a).
4. Dokumenta (scan, diploma, certifikata itd...) koji podržavaju gornje uslove.

Nadoknada po planu budžeta projekta

Prijavu poslati na mant.me@gmail.com , sa Subjetom: “[PROJEKAT] Karavan Tehnoloskog Preduzetnistva, ljudski resursi, pozicija a ili b”, ne kasnije od 11.12.2018, 17h. Isti mail koristiti za pitanja.

 

 

Search