O nama

TeCa- Karavan tehnološkog preduzetništva

TeCa projekat je kofinansiran od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore. Ima za cilj podizanje svijesti srednjoškolaca, studenata i ostalih mladih ljudi o značaju cjeloživotnog obrazovanja za jačanje poslovnih kapaciteta, odnosno podsticanje kreativnosti pojedinaca za razvoj novog poslovanja i dizajniranja poslovnog modela, kao i osnaživanje preduzetničkih kompetencija i stimulisanje ličnog i timskog razvoja. Poseban akcenat u tom smislu stavljen je na tehnološko preduzetništvo, kao djelatnost fokusiranu na visokotehnološke servise i proizvode. Kao takvo, zapravo predstavlja jedan od važnih inicijatora napretka pojedinaca, preduzeća, regija i država.

Realizacijom projekta nastoji se uticati na pravovremeno razmišljanje pripadnika ciljne grupe o zapošljavanju i samozapošljavanju, ojačati povjerenje mladih u sopstvene sposobnosti i znanje, podstaći na upoznavanje sa vrijednostima, principima djelovanja preduzetničkog društva i osnovnim vještinama preduzetništva. Na taj način, doprinijeće se kreiranju okruženja koje podstiče preduzetnički razvoj pojedinca, u kojem zainteresovani akteri mogu pronaći registre jednostavne za korišćenje, obrazovne module i savjete posebno pripremljene sadržine vezane za ovu oblast, što bi omogućilo njihovo uspješno uključivanje na tržište rada po završetku formalnog obrazovanja.

Pored naglašavanja potrebe za kontinuiranim obrazovanjem i usavršavanjem, za sticanjem teorijskog i praktičnog znanja u oblasti tehnološkog preduzetništva, materijal koji će biti pripremljen obezbijediće osnovne informacije o inovativnim načinima privređivanja, razvijanja biznisa, unapređenja rada u različitim sektorima i pružiti korisne smjernice u tom pogledu.

Kao što je navedeno u Strategiji za cjeloživotno preduzetničko obrazovanje- stvaranje preduzetničkog društva, koje je spremno za dugoročni ekonomski razvoj uz sprovođenje vladavine prava, nije moguće bez ljudi koji su preduzetnički pismeni. Preduzetničko obrazovanje stoga predstavlja osnovu za formiranje preduzetničkog društva, a ključnu ulogu u tom smislu igraju nove tehnologije koje donose nove alate za stvaranje, upravljanje i dijeljenje znanja i omogućavaju nove oblike kontinuiranog učenja na globalnom nivou.

 

TeCa aktivnosti

1. Kreiranje i diseminacija odgovarajućeg multimedijalnog i drugog edukativnog materijala u cilju podsticanja edukacije i samoedukacije mladih u oblasti tehnološkog preduzetništva.

 

2. Održavanje serije jednodnevnih seminara na kojima će učestvovati renomirani predavači iz akademskog i privrednog sektora. Biće održani u tri crnogorska grada (Bijelo Polje, Podgorica, Budva) da bi se ravnopravno obuhvatile različite regije države – sjever, centar i jug. Seminari će takođe predstavljati priliku za umrežavanje mladih ljudi sa aktivnim preduzetnicima, predavačima, ali i međusobno u cilju daljeg razvoja sopstvenih ideja.

 

3. Kreiranje veb portala posvećenog crnogorskom tehnološkom preduzetništvu i koji će pružiti mogućnost za samoedukaciju pojedinaca. Portal će sadržati obrazovni i promotivni  materijal, vebinare (obuke preko interneta) kao i linkove prema vodećim nacionalnim, regionalnim i svjetskim resursima iz oblasti tehnološkog preduzetništva.

 

4. Kreiranje internet berze preduzetničkih ideja i ljudskih resursa kao sastavnog dijela veb portala o preduzetništvu, u okviru kojeg će mladi ljudi imati priliku da kroz različite oblike saradnje ostvari bolje povezivanje privatnog sektora i mladih.

 

5. Kreiranje izvještaja o realizaciji projektnih aktivnosti sa preporukama za

Ministarstvo prosvjete koji će poslužiti kao podsticaj za dalje unapređenje oblasti tehnološkog preduzetništva i održivosti opšteg cilja postavljenog projektom.

Search