NVO MANT će u okviru Festivala „Dani nauke i inovacija 2023“ da učestvuje u dva događaja:

Organizator: NVO MANT

Agenda

Svi zainteresovani polaznici mogu prijaviti svoje učešće na sledećem linku: Registracija

1.Kutak biomedicinskog inženjeringa

 • Datum događaja/sadržaja: 28. Septembar
 • Naziv događaja/sadržaja: Kutak biomedicinskog inženjeringa
 • Vrijeme održavanja: 15:30-20:00
 • Lokacija: UpBeatHub
 • Ciljna grupa: Učenici osnovnih škola i srednjih škola i studenti biomedicinskih i tehničkih nauka i svi zainteresovani za zaštitu svoga zdravlja primjenom savremenih tehnologija
 • Sadržaj: U okviru Kutka biomedicinskog inženjeringa održaće se niz aktivnosti usmjerenih ka promociju biomedicinskog inženjeringa. Prvog dana, u prostorijama UpBeatHub-a u Podgorici, s početkom u 15:30, naučnici iz oblasti biomedicinskog inženjeringa održaće predavanja o dometima i mogućnostima koje pruža biomedicinski inženjering, poslije kojih će biti upriličena posebna obuka, gdje će studenti i mladi istraživači da predstave različite medicinske instrumente i poduče sve zainteresovane o njihovom razvoju. Prisutni će imati jedinstvenu priliku da se upoznaju sa prvim crnogorskim biomedicinski proizvodom “Syntrofos”, koji prati simptomi infekcije Covid-19.
 • Tim

Dr. Blagoje Babić, Specijalista interne medicine

 • Član MoMSIC-a (Montenegrin Medical Student International Committee) kao deo IFMSA (Međunarodne federacije udruženja studenata medicine).
 • Student demonstrator medicinske fiziologije, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore. 
 • Član Saveta Medicinskog fakulteta, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, 
 • Pripravnički staž u Domu zdravlja Podgorica.
 • Saradnik u nastavi, Medicinska fiziologija, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore,
 • Lekar na Hirurškoj klinici, Centar za grudnu hirurgiju, Klinički centar Crne Gore
 • Specijalista interne medicine, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Crne Gore

Anđela Pantović, B.Sc Inžinjer Elektrotehnike

 • Katedra za elektroniku, telekomunikacije i računare 
 • Član Evropskog udruženja studenata elektrotehnike (EESTEC) 
 • Dobitnik stipendije Ministarstva prosvjete Crne Gore za izvanredne studente (2022) 
 • Dobitnik stipendije za izuzetne studente Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore (2021)
 • Dobitnik studentske stipendije opštine Nikšić (2022) 
 • Dobitnik studentske stipendije opštine Nikšić (2021)

Luka Mićović, B.Sc Inžinjer Elektrotehnike

 • Katedra za elektroniku, telekomunikacije i računare 
 • Dobitnik Nagrade Luča
 • Iskustvo u programskim jezicima i platformama (C,C++, Python, SQL, MATLAB)

Jovan Đurković, Diplomirani Inžinjer Elektronike

Reseach and Development Engineer MECOnet

 • Dizajniranje hardverskih i softverskih rešenja za elektronske uređaje i izrada prototipova 
 • Ispitivanje elektronskih uređaja i opreme i poboljšanje njihovih karakteristika 
 • Rad sa različitim mikrokontrolerima baziranim na ATMEGA, ATTINI, ESP32, STM32, nRF52 i drugim 
 • Kreiranje i održavanje veb stranica kompanije na različitim platformama, uključujući VordPress i Open Journal Sistems 
 • Tehničko učešće u organizovanju godišnje MECO konferencije i CPS&IoT letnje škole 
 • Upravljanje ViPiEC Journal (Radovi u toku u ugrađenom računarstvu) 
 • Rad na projektima Evropske Unije SMART4ALL, VIRAL i ELEMEND
 • Autor i koautor mnogobrojnih IEEE Publikacija i radova

Prof. dr. Radovan Stojanović

Predsjednik NVO MANT i redovni profesor na Elektrotehničkom Fakultetu UCG

Biografija

2.Kiosk biomedicinskog inženjeringa

 • Datum događaja/sadržaja: 29. Septembar
 • Naziv događaja/sadržaja: Kiosk biomedicinskog inženjeringa
 • Vrijeme održavanja: 12:00-18:00
 • Lokacija: Sala Gimnazije Slobodan Škerovicć
 • Ciljna grupa: Učenici  osnovnih škola i srednjih škola i studenti biomedicinskih i tehničkih nauka i svi zainteresovani za zaštitu svoga zdravlja primjenom savremenih tehnologija, MSP.
 • Sadržaj: Dana 29.9.2023, u prostorijama Gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici u okviru Evropske noći istraživača, biće postavljen poseban Kiosk biomedicinskog inženjeringa, na kojem će se svi zaintersovani moći da se upoznaju sa proizvodima i idejama iz oblasti biomedicinskog inženjeringa ali i drugih naučno-razvojnih disciplina kojima se bavi Crnogorska asocijacija za nove tehnologije – MANT, uključujući i međunarodne projekte, ljetnje škole i konferencije čiji je MANT, zajedno sa partnerima, organizator. Time će svi zainteresovani dobiti mogućnost da se perspektivnom naučnom disciplinom biomedicinskog inženjeringa i njenim razvojnim prilikama, ali i sa konkretnim načinima da započnu, podrže ili dalje razrade svoju naučnu i/iliinovatorsku karijeru.
 • Organizator: NVO MANT (koorganizator: PRONA, MECOnet)
Scroll to Top